Jazyk C 2013 – 3. cvičenie

Polia

Dĺžka lomenej čiary

Na dvojrozmernej mape rátajte celkovú dĺžku lomenej čiary.

 • Vyjdime zo zadania vzdialenosti pre dva body.
 • Uvažujme už nad reálnymi súradnicami, teda typu double alebo float.
 • Uvažujme nad reprezentáciou poľa bodov:

  • buď dve polia (jedno s x-ovými súradnicami, druhé s y-ovými)

   double x_suradnice[] = { 2, 5, 7, -3, 4 };
   double y_suradnice[] = { -2, 3.14, 7, 2.5, -2.71};
   
   • pozor na zrozumiteľné názvy premenných (nie x a y, ktoré sú ťažko čitateľné)
  • alebo jedno pole s xovými súradnicami na nepárnych miestach a y na párnych miestach

  • alebo dvojrozmerné pole
 • Definujme funkciu pre výpočet vzdialenosti:

  double vzdialenost(double x1, double y1, double x2, double y2) {
   return sqrt( pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2) );
  }
  
 • Pozor pri prechádzaní cyklom: Polia v jazyku C nemajú svoju dĺžku!

 • Nezabudnime deklarovať počet prvkov ako konštantu v #define˛.

 • Pozor: premenné a názvy funkcií sú v C v rovnakom mennom priestore. Premenná sa nesmie volať rovnako ako funkcia (double vzdialenost vs. funkcia vzdialenost()).
 • Technická: Pripočítavanie k premennej vie využiť operátor +=.

Výsledný zdroják

#include<stdio.h>
#include<math.h>

#define POCET_BODOV 5

double vzdialenost(double x1, double y1, double x2, double y2) {
 return sqrt( pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2) );
}

int main() {
 int i = 0;

 double x_suradnice[] = { 2, 5, 7, -3, 4 };
 double y_suradnice[] = { -2, 3.14, 7, 2.5, -2.71};

 double celkova_vzdialenost = 0;

 for(i = 0; i < POCET_BODOV - 1; i++) {
  celkova_vzdialenost = celkova_vzdialenost
    + vzdialenost(x_suradnice[i], y_suradnice[i], x_suradnice[i+1], y_suradnice[i+1]);
 }

 printf("Vzdialenost je: %f", celkova_vzdialenost);

 return 0;
}

Príklady pretečenia polí

Vytvorte pole piatich čísiel a prejdite jeho prvých 10 (sic!) prvkov

Jazyk C nekontroluje medze polí! Nič nebráni načítavať dáta z indexu, ktorý nepatrí poľu. Tam, kde v Jave nastáva ArrayIndexOutOfBoundsException, v C sa číta z cudzej pamäte. Program môže vracať náhodné dáta (najhorší prípad), alebo spadne na Segmentation Fault (pozitívna indikácia, že čítame z pamäte, ktorá nepatrí programu.)

Skúste dokonca záporné indexy!

#include<stdio.h>

int main() {
 int i = 0;
 int cisla[] = {1, 2, 3, 4, 5 };

 for(i = -4; i < 10; i++) {
  cisla[i] = cisla[i] * 2;
  printf("%d\n", cisla[i]);
 }

 return 0;
}

Rady ku kompilácii

Nastavenie make.

 1. Vytvorte jednoduchý makefile:

  CC=gcc CFLAGS=-Wall -Wextra -ansi -pedantic -Werror -lm

 2. Zadanie so zdrojákom vzdialenost.c zostavíte cez:

  make vzdialenost

 3. Skompilovať a spustiť môžeme zoradením príkazov v shelli:

  make vzdialenost && ./vzdialenost

Ďalšie čítanie k make: Urobme niečo s make.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *