Prezentovanie SW projektov

Harmonogram
12345
27.09GajdzikováGrešlíkZemaníkPillárŠinaľ
04.10SvitičGamčík
11.10HostPalkovikMarek Šafárik,SajkoMiklášová
18.10KempecKatuščákMihalčinMilan ŠafárikCzippel
25.10PiatnicováJurčišin-KukľaŠeteščákChmelařHrehová

Názov tém a termíny prezentácií

Rozpis tém
11.10Use Case diagramy Mihalčin, Katuščák
18.10Objektové diagramy Milan Šafárik Svitič
25.10Komunikačné diagramy Grešlík
Stavové diagramy Hrehová, Zemaník
08.11Diagramy aktivít Chmelař, Kempec
Sekvenčné diagramyPalkovik, Šeteščák
15.11Diagramy komponentov Miklášová, Czippel
Diagramy nasadenia Marek Šafárik, Piatnicová
22.11Entitno-relačné diagramy a generovanie Jurčišin-Kukľa, Host
Riešenie zmluvných vzťahov Gajdziková
29.11Projektová dokumentácia Sajko, Gamčík
Časový harmonogram a odhad ceny Pillár, Šinaľ