FB:
Pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala úspešných riešiteľov medzinárodných kôl predmetových olympiád a zástupcov delegácií a celoštátnych predmetových komisií. Za olympiádu v informatike sa prijatia v Prezidentskom paláci zúčastnil podpredseda slovenskej komisie olympiády v informatike Rastislav Krivoš-Belluš, zamestnanec nášho ústavu.
Viac na stránkach Prezidentky, Ministerstva školstva, Iuventy, Ústavu informatiky a RKB.

WEB:

Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád a postupových súťaží spojené s prijatím u pani prezidentky

Olympiáda v informatike (OI) je súťaž pre stredoškolákov majúca dve kategórie - A a B. V kategórii A (náročnejšej, určenej pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka) sa po domácom, krajskom a celoštátnom kole konali v roku 2021 štyri medzinárodné olympiády (všetky sa uskutočnili online). Ako prvá sa začiatkom júna uskutočnila po prvýkrát v histórii EGOI, teda dievčenská európska olympiáda v informatike. Slovensko na nej zastupovali štyri žiačky, ktoré získali tri medaily (jednu zlatú a dve bronzové). V druhej polovici júna nasledovala medzinárodná olympiáda v informatike IOI, kde našu krajinu reprezentovali štyria žiaci, ktorí priniesli kompletnú sadu medailí (teda jednu zlatú, jednu striebornú a jednu bronzovú). Koncom augusta sa konala európska olympiáda juniorov v informatike EJOI. Slovensko zastupovala jedna žiačka - jediná základoškoláčka, ktorá postúpila na celoslovenské kolo OI. Stredoeurópska olympiáda v informatike CEOI bola zorganizovaná začiatkom septembra. Štvorčlenné zastúpenie našej krajiny získalo dve medaily (jednu striebornú a jednu bronzovú).

"Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 18. októbra 2021 úspešných študentov – zlatých, strieborných a bronzových medailistov a medailistky stredoškolských postupových súťaží a olympiád. Na stretnutí v Prezidentskom paláci im zablahoželala k ich medzinárodným úspechom a vyzdvihla, že naplno rozvíjajú svoj talent." (stránka pani prezidentky)

Po prijatí u prezidentky sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád a postupových súťaží v Hoteli Tatra v Bratislave. Z nášho ústavu sa ho zúčastnil RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. (podpredseda Slovenskej komisie olympiády v informatike, predseda Krajskej komisie olympiády v informatike pre Košický kraj, člen výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti - garanta súťaže). Za olympiádu v informatike boli ocenení medailisti z CEOI a IOI. Zo zamestnancov PF UPJŠ sa ceremonáliu zúčastnil za Turnaj mladých fyzikov aj doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied. Viac informácií aj fotiek nájdete na stránke organizátora (IUVENTA).