Serverovské API založené na filozofii Representational State Transfer, kde manipulujeme entity reprezentované vo formáte JSON.

Prezentácia

Štartovací projekt

Články

Nástroje

  • HTTP Requester. Plugin pre testovanie HTTP protokolu a REST API pre Firefox
  • Postman. Plugin pre Chrome. Praxou overený nástroj pre testovanie REST API.