Všeobecné informácie k message brokerom, princípy a filozofia

Prezentácia

Video

  • video k princípom dostupné z UPJŠ cez Microsoft Stream do cca 22:00. Prezentácia potom prechádza do RabbitMQ.