Apache Kafka je distribuovaná platforma pre streaming dát, ktorá sa dá použiť ako message broker medzi komponentami.

Prezentácia

Video k prezentácií

Tutoriál

Zdrojové kódy

  • Zdrojové kódy ku konzumentovi i producentovi vrátane spúšťania Kafky cez Docker Compose.

    Hotové riešenie je na vetve solution.