Programovací jazyk C: cvičenie 2

 • Na dvojrozmernej mape rátajte celkovú dĺžku lomenej čiary.

 • Uvažujte nad reprezentáciou poľa bodov:

  • buď dve polia (jedno s x-ovými súradnicami, druhé s y-ovými)
  • alebo jedno pole s x ovými súradnicami na nepárnych miestach a y na párnych miestach
  • alebo dvojrozmerné pole
 • Uvažujte nad náročnosťou zistenia dĺžky poľa v C.

 • Vytvorte funkciu pre určenie vzdialenosti medzi dvoma bodmi.

 • Využite matematickú knižnicu math.h a funkciu sqrt()

  • pozor na fakt, že sqrt() berie ako argument double a vracia double
  • uvedomte si vzťah medzi double a float a automatické konverzie medzi nimi
 • Oboznámte sa s ďalšími spôsobmi deklarácie a inicializácie polí.

  • demonštrujte spôsob int pole[25]
  • odporúčaný spôsob je deklarovať dĺžku poľa v #define

Ďalšie zdroje

Zdrojáky

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define POCET_BODOV 3

double vzdialenost(float bod1x, float bod1y, float bod2x, float bod2y) {
  /* tato vzdialenost je velmi velmi zla a nespravna */
  return sqrt(pow(bod2x - bod1x, 2) + pow(bod2y - bod1y, 2));
}

int main(void)
{  
  double celkova_vzdialenost = 0;
  int pocet_bodov = 3;

  float x[] = { 0, 42, 3 };
  float y[] = { 0, 35, 1 };

  int i;
  for(i = 1; i < pocet_bodov; i++) {
    celkova_vzdialenost = celkova_vzdialenost
        + vzdialenost(x[i], y[i], x[i-1], y[i-1]);
  }
  printf("Celkova vzdialenost je: %f", celkova_vzdialenost);


  return 0;
}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *