Programovací jazyk C: cvičenie 1

 • Nainštalujte Qt Creator podľa návodu.

 • Vytvorte nový projekt a nakonfigurujte varovania a spôsob kompilácie podľa návodu.

 • Spustite program Ahoj svet.

 • Vypíšte desaťkrát text “Budem si robiť domácu úlohu”.

 • Vypíšte čísla od 1..10 pod seba.

 • Vypíšte malú násobilku pre číslo zadané napevno v kóde.

  • Zmeňte číslo na konštantu pomocou #define.
 • Zistite, či je číslo rovné siedmim.

  • Sledujte porovnanie s == voči priradeniu cez =.
 • Zistite, či je číslo okrúhle, teda deliteľné 10timi.

  Použite operátor % (modulo).