Spring a prebíjanie automaticky odhalených beanov

Až do Springu 4.1 bolo značne náročné predefinovávať beany, ktoré boli registrované v aplikačnom kontexte automaticky vďaka mechanizmu @ComponentScan. S príchodom Spring Bootu, ktorý registruje mnoho beanov práve týmto spôsobom, sa môže stať, že chceme poskytnúť vlastnú definíciu beanu. Týka sa to najmä testov, hlavne v prípade potreby mockovať beany.

Našťastie, v Springu 4.2 to je už možné, a nie sú s tým žiadne problémy.

Ukážme si príklad.

Vytvorme si jednoduchý projekt, kde do závislostí dodáme Spring, jeho testovací modul a JUnit. Mavenovský POM by vyzeral takto:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>4.2.4.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>4.12</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-test</artifactId>
    <version>4.2.4.RELEASE</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>

Predstavme si jednoduchý bean, ktorý bude zdraviť:

package sk.upjs.ics.novotnyr.spring;

import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class Greeter {
  public String greet() {
    return "Hello!";
  }
}

Bean odhaľme nasledovným kontextom:

package sk.upjs.ics.novotnyr.spring;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ComponentScan
public class ApplicationContext {
  // tu nič nie je
}

Kontext naštartujme v samostatnej triede:

package sk.upjs.ics.novotnyr.spring;

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Runner {
  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(ApplicationContext.class);
    Greeter greetingBean = context.getBean(Greeter.class);

    System.out.println(greetingBean.greet());
  }
}

Výsledkom bude, prirodzene:

Hello!

Čo ak chceme prebiť implementáciu v teste?

Vyrobme si testovací kontext a predefinujme beanu s názvom greeter, kde budeme vracať španielske pozdravy.

@Configuration
public class TestApplicationContext {
  @Bean
  Greeter greeter() {
    return new Greeter() {
      @Override
      public String greet() {
        return "Hola!";
      }
    };
  }
}

Vytvorme si na to test:

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = { TestApplicationContext.class, ApplicationContext.class })
public class GreeterTest {
  @Autowired
  private Greeter greeter;

  @Test
  public void test() throws Exception {
    Assert.assertEquals("Hola!", greeter.greet());
  }
}

Ak ho spustíme, uvidíme kľúčovú hlášku:

INFO: Overriding bean definition for bean 'greeter' with a different definition...

Týmto Spring oznámi, že namiesto automaticky odhaleného greetera použije prekrytý bean z testovacieho kontextu.. a hop! máme španielsky pozdrav.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *