Spring Security a prihlasovanie cez web s pevným používateľom

V úvodných fázach projektu sme potrebovali “napevno” prihlasovať používateľa do Spring Security. Pri požiadavke cez HTTP musel zbehnúť celý mechanizmus prihlasovania, akurát samotný login používateľa sa nikde nezadával: jednoducho bol napevno daný v kóde.

Konfigurácia je dvojfázová a prebieha v podtriede WebSecurityConfigurerAdapter, ktorá má zároveň anotáciu @EnableWebSecurity.

 • nakonfigurujeme globálneho správcu autentifikácií AuthenticationManager
 • nakonfigurujeme HttpSecurity

Konfigurácia zabezpečenia HTTP

Do objektu HttpSecurity stačí dodať nový filter:

http.addFilter(new HardwiredUserAuthenticationFilter(PRE_AUTH_USER, authenticationManager()));

Vlastný filter pre pevného používateľa

Tento špeciálny ServletFilter sa postará o získanie principala, ktorý sa posunie do mašinérie Spring Security. V našom prípade si filter napíšeme sami, kde oddedíme od AbstractPreAuthenticatedProcessingFilter:

public class HardwiredUserAuthenticationFilter extends AbstractPreAuthenticatedProcessingFilter {

  private final String user;

  public HardwiredUserAuthenticationFilter(String user, AuthenticationManager authenticationManager) {
    this.user = user;
    setAuthenticationManager(authenticationManager);
  }

  @Override
  protected Object getPreAuthenticatedPrincipal(HttpServletRequest request) {
    return this.user;
  }

  @Override
  protected Object getPreAuthenticatedCredentials(HttpServletRequest request) {
    return "N/A";
  }
}

Náš filter potrebuje objekt pre správu autentifikácií AuthenticationManager, a potrebuje vrátiť dve veci:

 • meno používateľa z metódy getPreAuthenticatedPrincipal()
 • a prihlasovacie heslo z getPreAuthenticatedCredentials(), ktoré budeme ignorovať

Alternatíva: filter pre meno používateľa z hlavičky požiadavky HTTP

Alternatívou je použiť RequestHeaderAuthenticationFilter, ktorý načítava používateľa z HTTP požiadavky, ale postup konfigurácie ostáva rovnaký.

Konfigurácia globálneho správcu autentifikácií AuthenticationManager

V tomto prípade je konfigurácia zložitejšia. Najprv vytvoríme inštanciu prihlasovača PreAuthenticatedAuthenticationProvider, ktorého asociujeme so správcom autentifikácií. Ten však bude potrebovať spravovať aj podrobnosti o používateľovi, teda objekt typu UserDetails.

Informáciu o detailoch poskytne v našom prípade vlastná implementácia DatabaseUserDetailsService, ktorá môže preberať dáta napr. z Postgre. Medzi službou pre detaily používateľa a našim PreAuthenticatedAuthenticationProvider potrebujeme medzikrok: objekt AuthenticationUserDetailsService, ktorý získa používateľské detaily na základe autentifikačného tokenu. Najjednoduchšia možnosť je využiť UserDetailsByNameServiceWrapper, ktorý obalí službu pre detaily.

private void configurePreAuth(AuthenticationManagerBuilder auth) {
  AuthenticationUserDetailsService<PreAuthenticatedAuthenticationToken> preAuthUserDetailsService
      = new UserDetailsByNameServiceWrapper(userDetailsService());

  PreAuthenticatedAuthenticationProvider preAuthProvider = new PreAuthenticatedAuthenticationProvider();
  preAuthProvider.setPreAuthenticatedUserDetailsService(preAuthUserDetailsService);

  auth.authenticationProvider(preAuthProvider);
}

Výsledný kód

@EnableWebSecurity
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {
  private static final String PRE_AUTH_USER = "admin";

  @Autowired
  public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth
        .userDetailsService(userDetailsService())
    configurePreAuth(auth);
  }

  @Bean
  public DatabaseUserDetailsService userDetailsService() {
    return new DatabaseUserDetailsService();
  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .authorizeRequests()
          .anyRequest()
          .authenticated();
    configurePreAuth(http);
  }

  private void configurePreAuth(AuthenticationManagerBuilder auth) {
    AuthenticationUserDetailsService<PreAuthenticatedAuthenticationToken> preAuthUserDetailsService
        = new UserDetailsByNameServiceWrapper(userDetailsService());

    PreAuthenticatedAuthenticationProvider preAuthProvider = new PreAuthenticatedAuthenticationProvider();
    preAuthProvider.setPreAuthenticatedUserDetailsService(preAuthUserDetailsService);

    auth.authenticationProvider(preAuthProvider);
  }

  private void configurePreAuth(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.addFilter(new HardwiredUserAuthenticationFilter(PRE_AUTH_USER, authenticationManager()));
  }

}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *