UINF/PAZ1c 2014 – Hodnotenie projektov

Sumár

 • Prvý míľník: obhajoba projektov sa koná 15. 12. 2014

Hodnotenie projektu

Prvý míľnik

Prvý míľnik sa končí ohodnotením projektu s nasledovnými charakteristikami:

 • zvoľte si tému projektu. Inšpirujte sa minuloročnými projektami.
 • vyberte si technologické črty vášho projektu. Na úspešnú obhajobu projektu si vyberte črty v minimálnej sume 16 bodov a v prvom míľniku ich úspešne ich obhájte v minimálnej sume 10 bodov.
 • projekt vypracujte v dvojčlennom tíme.
 • osobne ho obhájte v stanovený dátum.

Črty pre prvý míľník

 • kreativita: kreatívny neotrelý nápad sa hodnotí 1 až 2 bodmi
 • dizajn: vizuálny návrh GUI v súlade s filozofiou či platformou sa hodnotí 1 bodom. Pekný či tvorivý dizajn sa ohodnocuje ďalším 1 bodom.
 • entity: minimálne tri entity. Hodnotenie: 2 body + 1 bod za každú ďalšiu entitu.
 • okná: minimálne štyri netriviálne okná (typu JFrame, či JDialog. Okno musí obsahovať aspoň tri ovládacie prvky so zmysluplnou aktivitou, alebo pasívne zobrazovanie informácií s komplexnou funkcionalitou. Jednoduché okná typu O projekte sa nepovažujú za netriviálne. Hodnotenie: 2 body + 1 bod za každé ďalšie okno. Komplexné okno so zložitými tabuľkami, prepojenými ovládacími prvkami, filtrovaním, vlastnými cellrenderermi bude hodnotené dodatočným 1 bodom.
 • SQL: využitie relačnej databázy s použitím JdbcTemplate. Hodnotenie: 2 body. Iná databáza než MS SQL a MySQL: +2 body.
 • DAO. Využitie návrhového vzoru pre Data Access Object prístupu k databáze. Minimálne 1 DAO pre každú entitu. Hodnotenie: 2 body + 0.5 boda za každú ďalšiu entitu v DAO.
 • Factory. Použitie návrhového vzoru. 1 bod
 • Unit Testy: testovanie biznis logiky a perzistentnej vrstvy. Testovanie všetkých DAO objektov. Hodnotenie: 3 body za pokrytie nutných tried, 0.5 boda za dodatočné triedy.
 • Layout manager: použitie layout manažéra. 1 bod
 • Netradičná technológia: použitie externej, samostatne naštudovanej knižnice, sa hodnotí 1–2 bodmi v závislosti od komplexnosti použitia.

Druhý míľnik

Druhý míľnik sa končí ohodnotením vášho projektu a prideleného spriateleného projektu.

 • dopracujte pripomienky, ktoré vám boli zaslané e-mailom.
 • komunikujte so spriateleným projektom, ktorý vám bol pridelený. Oboznámte sa s funkcionalitou.
 • dopracujte doňho nasledovné technologické črty:
  • zavedenie novej entity do systému: entita + DAO + podpora v používateľskom rozhraní + unit testy. Entita musí mať logické a zmysluplné prepojenie so zvyškom aplikácie a má prirodzene zapadať do konceptu. 4 body.
  • dopracovanie netriviálnej funkcionality či významného vylepšenia do aplikácie, ktorá využíva viacero entít, definuje nové tvorivé používateľské rozhranie, zvyšuje použiteľnosť aplikácie, či dodáva nové algoritmy. 3 body.
  • využitie netradičnej: použitie externej, samostatne naštudovanej knižnice, sa hodnotí 1–2 bodmi v závislosti od komplexnosti použitia.
 • zverejnenie zdrojového kódu spriatelenej aplikácie na GitHub.com či inom všeobecne známom projektovom portáli pod vhodnou licenciou (so súhlasom autorov pôvodného kódu): 1 body. Dodatočný bod za zverejnenie zdrojového kódu vášho projektu z prvého míľnika pod vhodnou licenciou.
 • obhájte spriatelený projekt a opravený pôvodný projekt osobne. Termín obhajoby je koncom januára, a bude upresnený.

Inšpiratívne projekty z minulých rokov

 • Na ryby!: správa rybníkov, stavu chovu, vydávanie rybárskych lístkov a rybárov
 • Folklórny súbor: evidencia piesní a textov, miesta pôvodu, zostavovanie folklórnych programov z piesní a pásiem.
 • Detský kútik: evidencia detí v kútiku, plánovanie kapacity a dozoru
 • Kultúrne akcie: evidencia kultúrnych akcií v meste
 • Spevník: zásobáreň piesní, evidovanie textu a akordov vrátane zobrazenia pre gitaru a klavír.
 • Hokejoví rozhodcovia: priraďovanie rozhodcov na zápasy a ich hodnotenie
 • Účtenky v bare: rozpočítavanie útraty medzi viacerých ľudí v bare počas dlhšej doby

2 thoughts on “UINF/PAZ1c 2014 – Hodnotenie projektov

 1. Spomínaný koniec januára sa nezadržateľne blíži, a preto by som sa chcel spýtať koľko času ešte máme resp. kedy bude obhajoba

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *