Jazyk C 2013 – 12. cvičenie [Knižnica pre zásobník II.]

Knižnica pre zásobník

Dopracujte do knižnice pre zásobník operácie pre push a pop

Upratovanie v projekte

 • Odsuňme všetky projektové súbory do separátneho adresára (zasobnik_projekt)
  • hlavičkový súbor zasobnik.h
  • knižnica zasobnik.c
  • demo zasobnik_demo.c

Je to kvôli separátnemu makefile.

Separátny makefile

Založme si makefile, ktorým budeme kompilovať projekt.

CC=gcc
CFLAGS=-Wall -Wextra -ansi -pedantic -Werror -lm

zasobnik_demo: zasobnik.c
 • Zápis hovorí: cieľ zasobnik_demo potrebuje na svoju realizáciu súbor zasobnik.c.
 • Vďaka implicitným pravidlám nástroja make sa automaticky zistí, že na cieľ zasobnik_demo, ktorý je zároveň názvom výslednej binárky, treba tiež súbor zasobnik_demo.c.
 • Ak zavoláme:

  make
  

  vykoná sa:

  gcc -Wall -Wextra -ansi -pedantic -Werror -lm  zasobnik_demo.c zasobnik.c  -o zasobnik_demo
  

Funkcia pre push

Do hlavičkového súboru dodáme funkciu:

int push(ZASOBNIK * zasobnik, char c);

Implementácia bude:

int push(ZASOBNIK * zasobnik, char c) {
  struct polozka * p = malloc(sizeof(struct polozka ));
  if( p == NULL ) {
    return -1;
  }
  p->znak = c;
  p->dalsi = *zasobnik;

  *zasobnik = p;
  return 0;
}
 • Pozor na fakt, že funkcia mení celý zásobník! (Pridáva na jeho začiatok nové prvky.)
 • Ak funkcia mení svoj parameter a chceme, aby sa zmeny udržali aj po jej ukončení, musíme využiť odovzdávanie odkazom.
 • Parameter zasobnik bude odovzdávaný odkazom cez pointer.
 • V deme potom pristupujeme k funkcii cez zásobník odovzdávaný odkazom. Využijeme operátor referencie, ampersand, ktorý pre danú premennú vráti jej adresu v pamäti. Túto adresu môžeme využiť ako pointer.

  Volanie funkcie bude:

  push(&z, 'A');
  

  Celý kód:

  #include<stdio.h>
  #include"zasobnik.h"
  
  int main() {
      ZASOBNIK z = stack_new();
      push(&z, 'A');
      /* ... */*
  }   
  

Funkcia pre pop

Do hlavičkového súboru dodáme funkciu:

char pop(ZASOBNIK * zasobnik);
 • Opäť vieme, že funkcia mení celý zásobník (odoberá prvok) a preto ho odovzdajme odkazom.

 • Implementácia v súbore zasobnik.c:

  char pop(ZASOBNIK * zasobnik) {
    char c;
    struct polozka * p;
  
    if(stack_empty(*zasobnik)) {
      return '\0';
    }
  
    p = *zasobnik;
    c = (*zasobnik)->znak;
    (*zasobnik) = (*zasobnik)->dalsi;
    free(p);
    p = NULL;
  
    return c;
  }
  

Demo kód bude vyzerať:

#include<stdio.h>
#include"zasobnik.h"

int main() {
    ZASOBNIK z = stack_new();
    push(&z, 'A');
    push(&z, 'H');
    push(&z, 'O');
    push(&z, 'J');

    if(stack_empty(z)) {
        puts("Zasobnik je prazdny");
    } else {
        puts("Zasobnik NIE JE prazdny");
    }

    printf("%c", pop(&z));
    printf("%c", pop(&z));
    printf("%c", pop(&z));
    printf("%c", pop(&z));
    printf("%c", pop(&z));

    return 0;
}

Zdroje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *