UINF/PAZ1c 2011 – 8. prednáška (1. decembra 2011)

Znovupoužiteľnosť kódu. Kompozícia vs dedičnosť – kedy použiť ktorú možnosť? Uprednostňujte kompozíciu pred dedičnosťou. Zlé príklady z knižníc Javy. Kedy je dedičnosť bezpečná? Interfejsy ako reprezentácie kontraktu. Programujte vzhľadom ku interfejsom, nie vzhľadom k implementáciám. Ďalšie zlé príklady z Javy. Interfejsy ako prostriedok pre viacnásobnú dedičnosť. Interfejsy ako vhodný mechanizmus na predídenie lepenia kódu.