Jazyk C 2013 – 10. cvičenie [Počítanie frekvencií slov > navyšovanie frekvencií]

Pokračujme v tvorbe programu na počítanie frekvencií slov v súbore!

Doteraz sme mali len zoznam prvkov, kde každé slovo bolo zaradené toľkokrát, koľkokrát bolo v texte, a to vždy s frekvenciou 1.

Algoritmus na počítanie je nasledovný:

 1. zober slovo
 2. prejdi zoznam
 3. ak sa slovo v zozname nenachádza, vytvor novú položku a zaraď ju [na koniec? na začiatok? uvažujme neskôr…] s frekvenciou 1
 4. ak sa slovo v zozname nachádza, zvýš frekvenciu o jedna.

Vytvorenie položky

Na vytvorenie položky vytvorme separátnu funkciu:

struct polozka * new_polozka(char *slovo) {
    struct polozka * nova = NULL;

    nova = malloc(sizeof(struct polozka));
    if(nova == NULL) {
      perror("Malloc() polozky zlyhal");
      return NULL;
    }
    nova->pocet = 1;

    strcpy(nova->slovo, slovo);

    return nova;
}

Filozofia je veľmi podobná konštruktoru z objektovo-orientovaného programovania: alokujeme pamäť, nastavíme jednotlivé podpoložky v structe a vrátime pointer na novovytvorenú položku.

Pridávanie na začiatok

Pridávanie na začiatok zoznamu má zložitosť O(1):

struct polozka * pridaj_alebo_zvys(struct polozka * zoznam, char * slovo) {
    struct polozka * kurzor = zoznam;
    while(kurzor != NULL) {
        if(strcmp(kurzor->slovo, slovo) == 0) {
            (kurzor->pocet)++;
            return list;
        }
        kurzor = kurzor->dalsi;
    }
    kurzor = new_polozka(slovo);
    kurzor->dalsi = zoznam;

    return kurzor;
}

Pridávanie na koniec

Pridávanie na koniec zoznamu vie využiť vyhľadávanie prvku: ak narazíme na koniec zoznamu, vieme rovno pridať prvok na koniec. S týmto prístupom je však viacero nepríjemností.

Ak máme cyklus

while(kurzor != NULL) {
  kurzor = kurzor->dalsi;
}

po prebehnutí celého zoznamu bude kurzor ukazovať na NULL, čiže “vypadne” mimo zoznamu.

Riešiť to môžeme dvoma smerníkmi: jeden bude ukazovať na aktuálne prechádzanú položku zoznamu (kurzor), druhý bude ukazovať na jej predchodcu. Vo chvíli, keď bude kurzor ukazovať na NULL, predchodca sa nasmeruje na posledný prvok v zozname.

Druhý problém spočíva v hraničnom prípade prázdneho zoznamu: to môžeme ošetriť separátnou podmienkou:

struct polozka * pridaj_alebo_zvys(struct polozka * zoznam, char * slovo) {
    struct polozka * nova = NULL;
    struct polozka * pomocny = zoznam;
    struct polozka * predosly = NULL;

    if(zoznam == NULL) {
        nova = new_polozka(slovo);
        /* nova polozka je jednoprvkovym zoznamom */
        return nova;
    }
    while( pomocny != NULL) {
        if(strcmp(pomocny->slovo, slovo) == 0) {
            (pomocny->pocet)++;
            return zoznam;
        }
        predosly = pomocny;
        pomocny = pomocny->dalsi;
    }

    nova = new_polozka(slovo);
    predosly->dalsi = nova;

    return zoznam;

}

Funkčné prototypy

Funkcie v C musia byť zoradená podľa poradia použitia. Ak funkcia pridaj_alebo_zvys() chce využiť funkciu new_polozka(), máme dve možnosti:

 • deklarovať new_polozka() pred pridaj_alebo_zvys()
 • alebo využiť funkčný prototyp, teda dodať hlavičku new_polozka() pred deklaráciou funkcie pridaj_alebo_zvys().

Funkčné prototypy sa obvykle uvádzajú na začiatku súboru:

/* ==== funkcne prototypy ========*/
struct polozka * new_polozka(char * slovo);

Možno to prirovnať k interfejsom z Javy: na začiatku uvedieme všetky (alebo vybrané funkcie) a nižšie v súbore ich implementácie.

Úprava načítavania v main()

Spracovanie riadka v main() sa tak zjednoduší:

int main() {
    struct polozka * zoznam = NULL;
    char riadok[MAX_DLZKA_SLOVA];

    while( fgets(riadok, MAX_DLZKA_SLOVA, stdin) != NULL ) {
        zoznam = pridaj_alebo_zvys(zoznam, riadok);
    }

    to_string(zoznam);
    free_zoznam(zoznam);
    return 0;
}

Celý zdroják

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

#define MAX_DLZKA_SLOVA 50

struct polozka {
    char slovo[MAX_DLZKA_SLOVA];
    int pocet;
    struct polozka * dalsi;
};

/* funkcne prototypy */
struct polozka * new_polozka(char * slovo);
/* /funkcne prototypy */

void to_string( struct polozka * zoznam ) {
    struct polozka * kurzor = zoznam;

    while( kurzor != NULL ) {
        printf("%d %s", kurzor->pocet, kurzor->slovo );
        kurzor = kurzor->dalsi;
    }
}

void free_zoznam(struct polozka * zoznam) {
    struct polozka * pomocny = zoznam;

    while( zoznam != NULL ) {
        pomocny = zoznam;
        zoznam = zoznam->dalsi;
        free(pomocny);
    }
}


struct polozka * pridaj_alebo_zvys(struct polozka * zoznam, char * slovo) {
    struct polozka * kurzor = zoznam;
    while(kurzor != NULL) {
        if(strcmp(kurzor->slovo, slovo) == 0) {
            (kurzor->pocet)++;
            return list;
        }
        kurzor = kurzor->dalsi;
    }
    kurzor = new_polozka(slovo);
    kurzor->dalsi = zoznam;

    return kurzor;
}

struct polozka * new_polozka(char *slovo) {
    struct polozka * nova = NULL;

    nova = malloc(sizeof(struct polozka));
    if(nova == NULL) {
      perror("Malloc() polozky zlyhal");
      return NULL;
    }
    nova->pocet = 1;

    strcpy(nova->slovo, slovo);

    return nova;
}

int main() {
    struct polozka * zoznam = NULL;
    char riadok[MAX_DLZKA_SLOVA];

    while( fgets(riadok, MAX_DLZKA_SLOVA, stdin) != NULL ) {
        zoznam = pridaj_alebo_zvys(zoznam, riadok);
    }

    to_string(zoznam);
    free_zoznam(zoznam);
    return 0;
}

Ako ladiť programy?

 • použime gdb a core dumpy
 • použime Valgrind

  valgrind ./freq < /tmp/babel.txt
  
 • použime splint˛

  splint freq.c
  

Program splint analyzuje zdrojový kód v C a dáva mnohé rady (ale niekedy to preháňa) ku štruktúre zdrojáku. Dokáže však napríklad zdetekovať nekonečné cykly (zabudnuté kurzor = kurzor->next v cykle).

Debugger gdb vie zobrať výpis pamäte po SEGFAULTe programu a odhadnúť typický riadok pádu. Pomocou toho vieme odhaliť napríklad dereferencie NULL pointera.

Valgrind vie spustiť program v akomsi virtuálnom stroji a zistiť nelegálne prístupy k pamäti i odhaliť memory leaky (teda alokovanú a neuvoľnenú pamäť.). Vie tiež zistiť dereferencie NULL pointerov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *