UINF/PAZ1c 2011 – 6. prednáška (10. novembra 2011)

Vzor Data Access Object a továreň pre DAO ako rozšírenie továrne. Ďalšie asociácie medzi triedami a ich implementácia. Získavanie asociácií, náznak dependency injection. Kritériá pre konkrétnu voľbu implementácie asociácie. Vytváranie asociácií za behu.

Generické triedy – letmý úvod a príklady použitia.