UINF/PAZ1c 2013 – 9. prednáška

Open/Closed Principle – návrh tried uzavretých pre modifikáciu, ale otvorených pre rozšírenie. Príklad rozšíriteľnosti na Bogo Sorte. Využitie interfejsov pre rozšíriteľnosť tried: príklady Comparatora, RowMappera, FileFiltera. Simulácia unixovských nástrojov a deklarácia rozšíriteľnosti pomocou interfejsov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *