Jazyk C 2013 – 6. cvičenie [ID3 tagy]

Z neznámej MP3 zistite a autora, názov skladby.

 • Využime ID3 tag.
  • 128bajtov od konca súboru je TAG
  • začína TAG
  • názov skladby je od bajtu s indexom 3 a má 30 znakov
  • názov umelca je od bajtu s indexom 33 a má 30 znakov

Využité funkcie:

 • fseek() posúva kurzor na danú pozíciu
 • relatívna pozícia od konca súboru: záporné čísla a využitie konštanty SEEK_END
 • tag načítajme do (128 + 1)-znakového buffera cez fgets()
 • korektnosť tagu overme zistením, či prvé tri znaky buffera sú 'T', 'A', 'G'.
 • podreťazce získame kopírovaním cez strncpy do pomocného buffera dĺžky 30 + 1.
  • pozor na to, že strncpy neukončuje automaticky kopírovaný reťazec null-znakom.
 • využime pointerovú aritmetiku: pre reťazec tag vieme získať podreťazec od n-tej pozície cez tag + n
  • pozor, nejde o sčítavanie poľa a čísla
  • ani o sčítavanie poľa a reťazca
  • pole je ekvivalentné pointeru na prvý prvok a pointer je adresa, ku ktorej môžeme môžeme pripočítavať celé čísla
  • a tým sa odkazovať na nasledujúce prvky
 • na vymazanie buffera použime memset.
  • zapisujeme znaky 0
  • veľkosť poľa s korektnými dátovými typmi: sizeof(char) * dlzka

Zdroje

Celý zdroják

#include<stdio.h>
#include<string.h>

#define DLZKA_TAGU 128

#define TITUL_OFFSET 3
#define AUTOR_OFFSET 30 + TITUL_OFFSET

int main() {
    char tag[DLZKA_TAGU + 1];

    char buf[30 + 1];

    FILE * subor = fopen("/tmp/file.mp3", "rb");
    if(subor == NULL) {
        perror("Subor sa neda otvorit");
        return -1;
    }
    fseek(subor, -128, SEEK_END);

    fgets(tag, 128 + 1, subor);

    if(tag[0] != 'T' || tag[1] != 'A' || tag[2] != 'G') {
        perror("Chyba ID3v1 tag");
        return -2;
    }

    strncpy(buf, tag + TITUL_OFFSET, 30);

    printf("Nazov skladby je: %s\n", buf);

    strncpy(buf, tag + AUTOR_OFFSET, 30);
    printf("Autor je: %s\n", buf);

    memset(buf, '\0', sizeof(char) * 31);

    strncpy(buf, tag + 93, 4);
    buf[4] = '\0';
    printf("Rok je: %s\n", buf);

    printf("Zaner je: %d", tag[127]);

    fclose(subor);

    return 0;
}

Celý zdroják [vrátane rozumných offsetov]

Namiesto porovnávania hlavičky sa použije porovnanie podreťazca strstr():

#include<stdio.h>
#include<string.h>

#define DLZKA_TAGU 128
#define DLZKA_BUFFERA 30

#define TITUL_OFFSET 3
#define TITUL_DLZKA 30

#define AUTOR_OFFSET (TITUL_OFFSET + TITUL_DLZKA)
#define AUTOR_DLZKA 30

#define ROK_OFFSET 93
#define ROK_DLZKA 4

#define ZANER_OFFSET 127

int main() {
    char tag[DLZKA_TAGU + 1];

    char buf[DLZKA_BUFFERA + 1];

    FILE * subor = fopen("/tmp/file.mp3", "rb");
    if(subor == NULL) {
        perror("Subor sa neda otvorit");
        return -1;
    }
    fseek(subor, -DLZKA_TAGU, SEEK_END);

    fgets(tag, DLZKA_TAGU + 1, subor);

    if(strstr(tag, "TAG")) {
        perror("Chyba ID3v1 tag");
        return -2;
    }

    strncpy(buf, tag + TITUL_OFFSET, TITUL_DLZKA);

    printf("Nazov skladby je: %s\n", buf);

    strncpy(buf, tag + AUTOR_OFFSET, AUTOR_DLZKA);
    printf("Autor je: %s\n", buf);

    memset(buf, '\0', sizeof(char) * (DLZKA_BUFFERA + 1));

    strncpy(buf, tag + ROK_OFFSET, ROK_DLZKA);
    buf[ROK_DLZKA] = '\0';
    printf("Rok je: %s\n", buf);

    printf("Zaner je: %d", tag[ZANER_OFFSET]);

    fclose(subor);

    return 0;
}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *