UINF PAZ1c 2011 – 2. prednáška (6. októbra 2011)

Zapúzdrenie (encapsulation) ako súčasť OOP. Triedy sú čierne skrinky. Kontrakty ako definície operácií. ČO je často dôležitejšie než ako. Ukážka kontraktu na triede RodnéČíslo. Unit testy ako zaistenie funkcionality a podpora refaktoru. Úvod do JUnit.