Stránky diplomového seminára

Diplomové práce, prebiehajúce na ÚINF

Zadanie Riešiteľ Téma Vedúci O
2018 Patrik Bak Automated generation of planar geometry olympiad problems Stanislav Krajči PZAMVN
2018 Peter Chomič Klasifikácia a podobnosť rodín malvéru Pavol Sokol PZAMVN
2018 Júlia Kázsmérová Bezpečné hry viacerých hráčov v prostredí React Jozef Jirásek PZAMVN
2018 Lucia Kokuľová Detekcia honeypotov Pavol Sokol PZAMVN
2018 Marián Kozák Putá medzi formálnymi kontextami a ich efektívne vyhľadávanie Ondrej Krídlo PZAMVN
2018 Antónia Matisová Automatizovaná analýza experimentov röntgenového zobrazovania Ondrej Krídlo PZAMVN
2018 Michal Mižák Hľadanie podobností v melódiách ľudových piesní Stanislav Krajči PZAMVN
2018 Martina Pivarníková Early stage detection of cyber attacks Pavol Sokol PZAMVN
2018 Patrícia Szepesiová Integračný softvér pre smart home inšpirovaný mikroslužbami František Galčík PZAMVN
2018 Zoltán Szoplák Použitie neurónových sietí v analýze textových dokumentov Gabriela Andrejková PZAMVN
2018 Dávid Varga Webový scraper v rozšírení prehliadača s poloautomatickou anotáciou Peter Gurský PZAMVN
2017 Šimon Javorský Grafy útokov v kybernetickej bezpečnosti Pavol Sokol PZAMVN
2017 Lucia Matušíková Využitie 3D tlače pri povrchovej brachyterapii oblasti tváre Ondrej Krídlo (Siemens Healthcare) PZAMVN
2017 Dominika Pališínová Stavová zložitosť automatov na vstupoch kódovaných homomorfizmami Zuzana Bednárová PZAMVN
2017 Rudolf Pavel Distribuované opakované získavanie objektov z internetových portálov Peter Gurský PZAMVN
2017 Matúš Piroh Detekcia chýb v XML dokumentoch pomocou susednosti a editačnej vzdialenosti vstupom riadených zásobníkových automatov Zuzana Bednárová PZAMVN
2017 Patrik Sedlák Škálovateľný proces získavania, extrakcie, deduplikácie a prezentácie webových dát Peter Gurský PZAM
2017 Oleh Sova Zraniteľnosti druhého rádu vo webových aplikáciách Pavol Sokol PZAM
2016 Štefan Porhinčák Systém na detekciu útokov pomocou hybridných techník hĺbkovej analýzy údajov Pavol Sokol PZ
2016 Dávid Szabari Zovšeobecnenie problému vrcholového pokrytia vrcholov grafu Gabriel Semanišin PZA

Odovzdané materiály: Z - rozšírené zadanie; A - analýza/prezentácia; M - analýza/materiály;
V - výsledky/prezentácia; N - výsledky/materiály; O - generálka obhajoby alebo ŠVOČ
Zmeny a doplnenia možno posielať na adresu jirasek at upjs.sk so subjektom DP.
Späť na stránku diplomového seminára