Stránky diplomového seminára

Nové diplomové práce, zadané na ÚINF v roku 2019

Zadanie Riešiteľ Téma Vedúci O
2019 Katarína Amrichová Algoritmy postkvantovej kryptografie na grupách mrežových bodov Jozef Jirásek PZ
2019 Dominik Dorčák Rozpoznávanie a klasifikácia fontov písma s využitím vlastného expertného systému Ľubomír Antoni PZ
2019 Jakub Džama Aplikácia indoor navigácie pre smartfóny Ľubomír Antoni PZ
2019 Radovan Fuska Určovanie autorstva textu v slovenskom jazyku Stanislav Krajči PZ
2019 Lucia Hajduková Zlepšenie presnosti indoor lokalizácie s využitím obrazu z kamery. Ľubomír Antoni PZ
2019 Tomáš Kekeňák Adaptácia neurónových sietí pre problém počítačového videnia v reálnom čase. Alexander Szabari PZ
2019 Eva Marková Manažment bezpečnostných informácií a udalosti pre akademický informačný systém Pavol Sokol PZ
2019 Viktor Pristaš Fitness systém založený na IoT František Galčík PZ
2019 Patrik Rojek Indoor lokalizácia používateľa smartfónu s využitím neurónových sietí Ľubomír Antoni PZ
2019 Ondrej Spišák Plasticita priestorového počutia vo virtuálnom a reálnom prostredí Norbert Kopčo PZ
2019 Miroslav Vojtek Predikcia bezpečnostných udalostí použitím viacrozmerných modelov časových radov Pavol Sokol PZ

P - prezentácia; Z - rozšírené zadanie; A - analýza/prezentácia; M - analýza/materiály;
Zmeny a doplnenia možno posielať na adresu jirasek at upjs.sk so subjektom DP.
Späť na stránku diplomového seminára