English

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Odborné zameranie

Aktuálne projekty a aktivity

 • VEGA 1/0265/17 Formatívne hodnotenie vo výučbe
  prírodných vied, matematiky a informatiky
  (01/2017 – 12/2020) VEGA - Formatívne hodnoteie vo výučbe
 • KEGA 029UKF-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe programovania
  v príprave učiteľov a IT odborníkov
  (01/2018 – 12/2020)
 • Future Classroom Lab – moderné laboratórium STEM vzdelávania
  (01/18 - 11/18, grant Nadácie Tatrabanky – Kvalita vzdelávania)
 • Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
  (2016 – 2020) Vyk   Dot   M-Py NPITA - Moodle, metodiky Python    Dbx NPITA - Dropbox    One NPITA - OneDrive    Own NPITA - Owncloud   
 • On-line programátorská súťaž PALMA junior Moodle, Palma junior   DB
 • Klub učiteľov informatiky Moodle, Palma junior

Zoznam publikácií a vybrané online publikácie

Výučba

 • DIN1ab - Didaktika informatiky Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky   Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky
 • ŠPP1ab - Školské programovacie prostredia Moodle, ÚINF/SPP1a - Školské programovacie prostredia 1   Moodle, ÚINF/SPP1b - Školské programovacie prostredia 2
 • EDS - Edukačný softvér Moodle, ÚINF/EDS - Edukačný softvér
 • DGS - Digitálna gramotnosť študenta Moodle, ÚINF/DGS - Digitálna gramotnosť študenta
 • QPR1a - Programovanie L1 - Scratch Moodle, ÚINF/QPR1 - Programovanie L1
 • QPR1b - Programovanie L2 - Python Moodle, ÚINF/QPR2 - Programovanie L2
 • VIV1 - Využitie Internetu vo vzdelávaní Moodle, ÚINF/VIV1 - Využitie Internetu vo vzdelávaní
 • DSU1ab - Diplomový seminár z informatiky pre XI Moodle, ÚINF/DSU1 - Diplomový seminár z informatiky
 • MPPbcd - Výstupová priebežná/súvislá pedagogická prax Moodle, ÚINF/MPP - Súvislá pedagogická prax

Katedry informatiky a IKT

Odkazy

Kontakt
fotka Luba Snajdera

Hobby


© 2002-2018, Ľubomír Šnajder, posta
Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!   Get Acrobat Reader