English

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Odborné zameranie

Aktuálne projekty a aktivity

 • VEGA 1/0073/15 Škálovateľné výpočtové metódy analýzy
  štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti
  (2015 – 2017)
 • On-line programátorská súťaž PALMA junior Moodle, Palma junior
 • Informatický krúžok Moodle, Informaticky kruzok   o   Scratch icon   AI2 icon   AICG icon   CodeCademy icon  
 • Klub učiteľov informatiky Moodle, Palma junior
 • Predatestačné vzdelávanie Moodle, PAV k vykonaniu 1.atestacie v predmete INF  Moodle, PAV k vykonaniu 1.atestacie v predmete INF

Výučba

 • DIN1ab - Didaktika informatiky Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky   Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky
 • ŠPP1ab - Školské programovacie prostredia Moodle, ÚINF/SPP1a - Školské programovacie prostredia 1   Moodle, ÚINF/SPP1b - Školské programovacie prostredia 2
 • TSM1a - Tvorba a spracovanie multimédií Moodle, ÚINF/TSM1a - Tvorba a spracovanie multimédií
 • DGS - Digitálna gramotnosť študenta Moodle, ÚINF/DGS - Digitálna gramotnosť študenta
 • DSU1ab - Diplomový seminár z informatiky pre XI Moodle, ÚINF/DSU1 - Diplomový seminár z informatiky
 • MPPbcd - Súvislá pedagogická prax Moodle, ÚINF/MPP - Súvislá pedagogická prax
 • VIV1 - Využitie Internetu vo vzdelávaní Moodle, ÚINF/VIV1 - Využitie Internetu vo vzdelávaní

Zoznam publikácií a citácií

Katedry informatiky a IKT

Odkazy

Kontakt
fotka Luba Snajdera

Hobby


© 2002-2017, Ľubomír Šnajder, posta
Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!   Get Acrobat Reader