English

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Odborné zameranie

Aktuálne projekty a aktivity

Výučba

  • DIN1ab - Didaktika informatiky Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky   Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky
  • ŠPP1ab - Školské programovacie prostredia Moodle, ÚINF/SPP1a - Školské programovacie prostredia 1   Moodle, ÚINF/SPP1b - Školské programovacie prostredia 2
  • TSM1a - Tvorba a spracovanie multimédií Moodle, ÚINF/TSM1a - Tvorba a spracovanie multimédií
  • EDS - Edukačný softvér Moodle, ÚINF/EDS - Edukačný softvér
  • DGS - Digitálna gramotnosť študenta Moodle, ÚINF/DGS - Digitálna gramotnosť študenta
  • QDIN12 - Didaktika informatiky Moodle, ÚINF/QDIN1 - Didaktika informatiky 1    Moodle, ÚINF/QDIN1 - Didaktika informatiky 1
  • DSU1ab - Diplomový seminár z informatiky pre XI Moodle, ÚINF/DSU1 - Diplomový seminár z informatiky
  • MPPbcd - Výstupová priebežná/súvislá pedagogická prax Moodle, ÚINF/MPP - Súvislá pedagogická prax

Zoznam publikácií a vybrané online publikácie

Katedry informatiky a IKT

Odkazy

Kontakt
fotka Luba Snajdera

Hobby

 


© 2002-2019, Ľubomír Šnajder, posta
Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!   Get Acrobat Reader