CodeWeek logo EU CodeWeek aktivity organizované UPJŠ v Košiciach


(c) 2020 - 2023, Ľubomír Šnajder, UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky, Oddelenie znalostných vied a didaktiky infomatikyí