V i t a j t e    n a    s t r á n k e
A l e x a n d r a   S Z A B A R I H O ...


Dnešný dátum:
Posledná aktualizácia: 17.5.2005
Moj mail: szabari@science.upjs.sk
Na stránke sa zatiaľ pracuje ... (pomaly, ale isto)

Zatiaľ tu sú základné údaje:
Plné meno: Alexander Szabari, Mgr.
Miesto pracoviska: Ústav Informatiky, Jesenná 5, 04001 Košice
Výuka:


Odborná oblasť záujmov: jazyky, automaty, algoritmy, logika, aj iná matematika
Ďalšia oblasť záujmov: ľudia, príroda, finančníctvo konkrétne zhodnoteni peňazí a pôžičky

Na tejto stránke sa môžete dostať k nasledujúcim informáciam:Pohľad z Malého Ľadového Štítu na Západ (Vysoké Tatry) AUTOR Peter Mlynárčik