English

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Odborné zameranie

Aktuálne projekty a aktivity

Zoznam publikácií a vybrané online publikácie

Katedry informatiky a IKT

Výučba

 • ŠPP1b - Školské programovacie prostredia Moodle, ÚINF/SPP1b - Školské programovacie prostredia 2   BBB ut 08:00 - 11:20
 • DIN1ab - Didaktika informatiky Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky   Moodle, ÚINF/DIN1 - Didaktika informatiky   BBB   BBB st 14:25 - 16:40
 • DPRG - Didaktika programovania Moodle, ÚINF/DPRG Didaktika programovania   BBB po 08:00 - 09:30
 • QDIN12 - Didaktika informatiky Moodle, ÚINF/QDIN1 - Didaktika informatiky 1   Moodle, ÚINF/QDIN1 - Didaktika informatiky 1   BBB pi 09:00 - 12:15, od 9.4.do 21.5. 2021
 • PDSI, DSU1ab - Preddiplový seminár.
  Diplomový seminár z informatiky pre XI
  Moodle, ÚINF/DSU1 - Diplomový seminár z informatiky   BBB po 08:00 - 09:30
 • MPPbcd - Výstupová priebežná/súvislá pedagogická prax Moodle, ÚINF/MPP - Súvislá pedagogická prax
 • TSM1b - Tvorba a spracovanie multimédií Moodle, ÚINF/TSM1b - Tvorba a spracovanie multimédií
 • DGS - Digitálna gramotnosť študenta Moodle, ÚINF/DGS - Digitálna gramotnosť študenta   BBB
 • TSM1a - Tvorba a spracovanie multimédií Moodle, ÚINF/TSM1a - Tvorba a spracovanie multimédií   BBB
 • EDS - Edukačný softvér Moodle, ÚINF/EDS - Edukačný softvér   BBB
 • QPR1a - Programovanie L1 - Scratch Moodle, ÚINF/QPR1 - Programovanie L1   BBB

Odkazy

Kontakt
fotka Luba Snajdera

Hobby

 


© 2002-2020, Ľubomír Šnajder, posta
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS!   Get Acrobat Reader DC