Česko-slovenská konferencia

GRAFY 2004


 the english version of the conference homepage 


Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Jednota slovenských matematikov a fyzikov pobočka Košice
usporiadajú v dňoch 23. mája 2004 - 28. mája 2004 česko-slovenskú konferenciu Grafy 2004.

Konferencia je 39. česko-slovenskou konferenciou z teórie grafov v rade.


Miesto konferencie: Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severnej časti východného Slovenska a patria medzi významné slovenské kúpele. Sú známe termálnymi minerálnymi prameňmi a chráneným prírodným útvarom Kráter. Kúpele poskytujú vynikajúce podmienky pre zimné športy, turistiku a cykolturistiku, plávanie, jazdenie na koni.Ubytovanie, stravovanie, ďalšie služby: Konferencia bude v penzióne Vagonár. V penzióne je k dispozícii sauna, tenisové kurty, stolný tenis, biliard. V kúpeľoch je k dispozícii krytý i otvorený termálny bazén, sauna, masáže, je možnosť objednať si i špeciálne procedúry. K dispozícii je požičovňa bicyklov a v kúpeľoch sú možnosti jazdy na koni. V penzióne je možné používať platobnú kartu, v kúpeľoch je bankomat i zmenáreň.

Program konferencie: Konferencia začína večerou 23. mája 2004 a končí obedom 28. mája 2004. Program konferencie bude pozostávať z 50 min pozvaných prednášok a prihlásených referátov v trvaní cca 20 min. Rokovacími jazykmi konferencie sú angličtina, slovenčina a čeština. Abstrakty prednášok budú uverejnené v Zborníku abstraktov. Pre prednášajúcich budú k dispozícii 2 spätné projektory, dataprojektor, notebook (MS Windows XP, MS Office XP, TeX, Acrobat Reader, GS View) a tabuľa. V rámci programu konferencie (pravdepodobne v stredu) bude organizovaný i poznávací výlet na hrad a do skanzenu v Starej Ľubovni.

Pozvaní hostia : D. Fronček, G. Hahn, P. Hell, M. Miller, A. Rosa, Z. Ryjáček, L. Stacho, J. Širáň.
Ďalších prihlásených účastníkov nájdete v predbežnom zozname účastníkov.

Konferenčný zborník: Zborník príspevkov z konferencie bude uverejnený v časopise Tatra Mountains Mathematical Publications.

Poplatky: Cena za ubytovanie s plnou penziou je 750 Sk/deň. Konferenčné vložné je 2000 Sk. V týchto sumách sú už zarátané i náklady na všetky sprievodné akcie. V prípade získania sponzorských finančných prostriedkov bude vložné znížené pre študentov a doktorandov. Poplatky budú vyberané pri registrácií priamo na mieste konferencie.

Dôležité termíny:
10.04.2004 - uzávierka záväzných prihlášok. Na prihlásenie použite elektronický formulár.
(V prípade, že ste už poslali predbežnú prihlášku a nechcete meniť nijaké zaslané údaje, stačí ak pošlete abstrakt príspevku.)
30.04.2004 - zaslanie abstraktu. Na vytvorenie abstraktu použite pripravenú šablónu.
15.05.2004 - distribúcia tretieho oznámenia.
31.08.2004 - zaslanie prispevku do zbornika konferencie.

Možnosti dopravy: Dopravné spojenie sa dá vyhľadať na stránke www.vlak-bus.cz .

Organizačný výbor: S. Jendroľ, I. Fabrici, G. Semanišin

Kontakt na organizačný výbor: Všetky otázky týkjúce sa konferencie môžete adresovať organizačnému výboru: csgt2004@science.upjs.sk