FB: Pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová po roku opäť prijala úspešných riešiteľov medzinárodných kôl predmetových olympiád a zástupcov delegácií a celoštátnych predmetových komisií. Za Olympiádu v informatike (OI) sa prijatia v Prezidentskom paláci zúčastnil podpredseda slovenskej komisie olympiády v informatike Rastislav Krivoš-Belluš, zamestnanec nášho ústavu.
Viac na stránke RKB.

WEB:

Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád a postupových súťaží spojené s prijatím u pani prezidentky

Olympiáda v informatike (OI) je súťaž pre stredoškolákov majúca dve kategórie - A a B. V kategórii A (náročnejšej, určenej pre žiakov posledných dvoch ročníkov strednej školy) sa po domácom, krajskom a celoštátnom kole konali v roku 2022 tri medzinárodné olympiády. Celoštátne kolo prebehlo ešte online, slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola sa uskutočnilo v Bratislave spoločne pre všetky "jazykové" olympiády (teda v anglickom, nemeckom, španielskom jazyku ako aj v informatike). Najlepší riešitelia celoštátneho kola sa zúčastnili výberového sústredenia, z ktorého boli vybratí reprezentanti Slovenska pre tento ročník. V rámci prípravy sa zúčastnili poľsko-ukrajinsko-slovenského stretnutia zorganizovaného v Poľsku.

Ako prvá medzinárodná olympiáda sa koncom júla uskutočnila Stredoeurópska olympiáda v informatike CEOI 2022 v chorvátskom Varaždine, kde Slovensko získalo 2 strieborné medaily. Podrobnosti nájdete v krátkych zápiskoch z konania akcie vedúceho delegácie Rastislava Krivoša-Belluša a v správe NIVAM-u.

V prvej polovici augusta nasledovala medzinárodná olympiáda v informatike IOI 2022 v Indonézii (s hybridnou účasťou), kde našu krajinu reprezentovali štyria žiaci, ktorí priniesli jednu striebornú medailu. Podrobnejšie sa IOI okrem NIVAM-u venovalo aj dsl.sk.

Druhýkrát v histórii sa v polovici októbra konala v Antalyi (Turecko) aj EGOI 2022, teda dievčenská európska olympiáda v informatike. Slovensko na nej zastupovali štyri žiačky, pričom Slovensko získalo jednu zlatú a tiež jednu bronzovú medailu (zlato a zároveň tretie miesto v absolútnom poradí).

Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád a postupových súťaží prebiehalo 13.12.2022 v Hoteli Tatra v Bratislave. Z nášho ústavu sa ho zúčastnil RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. (podpredseda Slovenskej komisie olympiády v informatike, predseda Krajskej komisie olympiády v informatike pre Košický kraj, člen výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti - garanta súťaže). Za olympiádu v informatike boli ocenení medailisti z CEOI a IOI.
Zo zamestnancov Prírodovedeckej fakulty (PF UPJŠ) sa ceremoniálu zúčastnili aj Mgr. Marián Vodička (matematika) a RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. (fyzika). Olympiáda v informatike bola (v duchu jazykovej olympiády) opäť vyhodnotená na pódiu spoločne s medzinárodnou olympiádou vo francúzskom jazyku. Prehľad medailí zo všetkých súťaží je na stránke organizácie NIVAM.

Po slávnostnom obede nasledovalo prijatie úspešných riešiteľov a zástupcov delegácií a komisií olympiád u pani prezidentky SR, Zuzany Čaputovej, v prezidentskom paláci. Po príhovore zástupkyne študentov nasledoval príhovor pani prezidentky. Po oficiálnej časti sa pani prezidentka ešte niekoľko minút neformálne rozprávala s úspešnými riešiteľmi medzinárodných olympiád a postupových súťaží, ako aj so zástupcami delegácií a komisií jednotlivých olympiád.