Min

akceptovaných 10 riešení za plný počet bodov

  • 23.37 s (1 riešenie v jazyku Python 3)
  • 2.52-4.80 s (9 riešení v jazykuJava)

Išlo o priamočiaru implementáciu Intervalového stromu (minimového). Pozor si treba dať na dopĺňanie do rozmeru mocniny 2, správnu aktualizáciu smerom nahor (podľa funkcie $\min$) a správne spracovanie hodnôt v smere od okrajov po koreň.

Balóny

4 body do 07.04.2020 12:00
2 body do 14.04.2020 12:00