Hesla

9 akceptovaných riešení za plný počet bodov

  • 0.17-0.46 s (2 riešenia v jazyku Python 3)
  • 0.56-3.27 s (7 riešení v jazykuJava)

Úloha sa dá riešiť simuláciou programu uvedeného v zadaní. Napríklad pre vzorový vstup +--+- môžeme začať simuláciu so štvoricou a, b, c, d (neznáme). Podľa znamienok na vstupe budeme vymienať poradie týchto neznámych až dostaneme na konci postupnosť d, a, c, b. A keďže vieme, že výsledkom je usporiadaná permutácia čísel 14, tak pôvodná postupnosť musela byť 2, 4, 3, 1.

Štafeta

Keďže za dynamické programovanie(DP) boli iba štyri akceptované riešenia, tak je tu ďalšia úloha využívajúca DP.

4 body do 24.03.2020 10:00
2 body do 31.03.2020 10:00