Rastislav Krivoš-Belluš

1. cvičenie

OI-34-B-II - riešenia úlohy 1
Domáca úloha: úloha 3

2. cvičenie

OI-34-B-II-3

. cvičenie

. cvičenie

. cvičenie

. cvičenie

. cvičenie

. cvičenie