Rastislav Krivoš-Belluš

SPS1 - Seminár z programovania v sieťach

Počas semestra bude každý prezentovať vybranú tému (aspoň jednu, v závislosti od počtu prihlásených študentov) - vysvetliť a ukázať na príkladoch, následne zadá úlohy ostatným na preriešenie (počas zvyšného času). Témy z predchádzajúcich ročníkov sú uvedené nižšie, samozrejme môžete vybrať aj inú tému súvisiacu s problematikou. K danej téme pripravte web stránku obsahujúcu aktuálne informácie a všetko potrebné k riešeniu vašich úloh.
Referáty si pripravte tak, aby ste zaujali spolužiakov a niečo nové ich naučili. Majte pripravené zaujímavé príklady pre nich na preriešenie.
dátumtémaprezentáciapredchádzajúce ročníky
21.09.2021 Docker Peter Pisarčík
05.10.2021
12.10.2021
Python, Django Richard Dolhý 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008, 2007-1,2,3, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
19.10.2021
26.10.2021
React Erik Žiak 2020, 2019, 2017
16.11.2021
30.11.2021
Princípy sieťového programovania v hrách pre viac hráčov Dominik Madzik
07.12.2021 Spring Erik Žiak 2020, 2019
14.12.2021 Základy Web Scrapingu s Pythonom Dominik Madzik
HTML 5 2020, 2016, 2015, 2011, 2010 (HTML5)
2007, 2006 ((X)HTML, CSS, Javascript, Document Object Model)
2005, 2004, 2003 (DOM)
2005, 2004, 2003 (Javascript, CSS)
Scala+Akka 2020, 2019, 2015
Laravel 2020
Angular 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Solidity 2020
GraphQL 2019
Kotlin 2019
SOAP 2019, 2016, 2011, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003
C#, .NET 2019, 2018, 2017, 2011, 2010, 2008
2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003 (.NET)
2006, 2005, 2004, 2003(C#)
Node.JS 2019, 2018, 2017, 2015
PHP / AJAX 2018, 2017, 2016a, 2016b, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
2012, 2008 (AJAX, JSP)
Meteor+Blaze 2018, 2016, 2015, 2014, 2012
hping 2017, 2013
BitTorrent 2017
Ruby 2017, 2016
JavaServer Faces 2017
JSON 2017, 2016
Yii 2016, 2013
JDBC, MySQL 2016, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
Pokročilá konfigurácia WWW servera Apache 2016, 2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 (Apache+Tomcat)
XML, XSL, XSLT 2016, 2012, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004
JSP, Servlety 2016, 2012, 2011, 2010, 2008 (AJAX, JSP), 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
JavaFX 2015, 2014, 2013, 2012, 2010
Twisted 2015
SVG 2015, 2013, 2012, 2008, 2007
WebSockets 2014
Ionic + elasticsearch 2014
DART 2014
RMI, Java Beans 2013, 2012, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003, 2003
SNMP 2013, 2012
Úvod do Java applets 2013, 2012
SQUID 2012
ASP 2011, 2010, 2006, 2005, 2003
Perl, CGI 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
XHTML+Voice 2008
CORBA 2004, 2003

Úlohy

Riešenia odovzdávajte v prostredí MS Teams.