Rastislav Krivoš-Belluš

SPS1 - Seminár z programovania v sieťach

Počas semestra bude každý prezentovať vybranú tému (aspoň jednu, v závislosti od počtu prihlásených študentov) - vysvetliť a ukázať na príkladoch, následne zadá úlohy ostatným na preriešenie (počas zvyšného času). Témy z predchádzajúcich ročníkov sú uvedené nižšie, samozrejme môžete vybrať aj inú tému súvisiacu s problematikou. K danej téme pripravte web stránku obsahujúcu aktuálne informácie a všetko potrebné k riešeniu vašich úloh.
Referáty si pripravte tak, aby ste zaujali spolužiakov a niečo nové ich naučili. Majte pripravené zaujímavé príklady pre nich na preriešenie.
Hodnotenie
dátumtémaprezentáciapredchádzajúce ročníky
30.09.2020 HTML 5 Jakub Nilabovič 2016, 2015, 2011, 2010 (HTML5)
2007, 2006 ((X)HTML, CSS, Javascript, Document Object Model)
2005, 2004, 2003 (DOM)
2005, 2004, 2003 (Javascript, CSS)
Scala+Akka 2019, 2015
React 2019, 2017
GraphQL 2019
Python, Django 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008, 2007-1,2,3, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Spring 2019
AngularJS 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Kotlin 2019
SOAP 2019, 2016, 2011, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003
C#, .NET 2019, 2018, 2017, 2011, 2010, 2008
2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003 (.NET)
2006, 2005, 2004, 2003(C#)
Node.JS 2019, 2018, 2017, 2015
PHP / AJAX 2018, 2017, 2016a, 2016b, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
2012, 2008 (AJAX, JSP)
Meteor+Blaze 2018, 2016, 2015, 2014, 2012
hping 2017, 2013
BitTorrent 2017
Ruby 2017, 2016
JavaServer Faces 2017
JSON 2017, 2016
Yii 2016, 2013
JDBC, MySQL 2016, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2002
Pokročilá konfigurácia WWW servera Apache 2016, 2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 (Apache+Tomcat)
XML, XSL, XSLT 2016, 2012, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004
JSP, Servlety 2016, 2012, 2011, 2010, 2008 (AJAX, JSP), 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
JavaFX 2015, 2014, 2013, 2012, 2010
Twisted 2015
SVG 2015, 2013, 2012, 2008, 2007
WebSockets 2014
Ionic + elasticsearch 2014
DART 2014
RMI, Java Beans 2013, 2012, 2010, 2007, 2005, 2004, 2003, 2003
SNMP 2013, 2012
Úvod do Java applets 2013, 2012
SQUID 2012
ASP 2011, 2010, 2006, 2005, 2003
Perl, CGI 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
XHTML+Voice 2008
CORBA 2004, 2003

Úlohy

Riešenia posielajte mailom, pričom predmet mailu musí obsahovať kód predmetu, sps1.