Rastislav Krivoš-Belluš

SPG1 - Seminár z počítačovej grafiky

SGV1 - Seminár z počítačovej grafiky a videnia

Cieľom seminára by malo byť osvojenie si moderných princípov študentami prostredníctvom ich aktívneho zapojenia sa do vyučovacieho procesu. Každý zo študentov by si mal pripraviť vyčerpávajúcu prezentáciu ku jednej z tém a odprezentovať ju ostatným účastníkom seminára takým spôsobom, aby na konci semestra mali všetci dobrý prehľad o všetkých preberaných technológiách a ideálne ich aj vedieť využívať. Okrem toho by sa mala riešiť seminárna práca vo forme projektov (jednotlivo alebo v skupinách), ktoré budú mať formu hry alebo iného 3D softvéru. Úspešný absolvent seminára bude musieť prispieť aspoň do jedného projektu nezanedbateľným zdrojovým kódom.
dátumtémaPrezentácia
18.02.2020
25.02.2020
OpenCV Petra Lešková
10.03.2020
17.03.2020
Unity Pavol Marcinčin
24.03.2020
31.03.2020
Barbora Feďová
2018témaPrezentácia
26.02.2018 Počítačové videnie Richard Staňa
05./12.03.2018 Cinema4D Lucia Hajduková
19./26.03.2018 Unity Matej Perejda
09./23.04.2018 Unreal Šimon Javorský
07.05.2018 3ds max Oleh Sova
Projekt 2017PopisŠtudent
droidshooter strieľačka z pohľadu tretej osoby v Unreal Engine 4 Ján Paraska
reklamne televizie detekcia swipe giest pomocou Kinectu Patrik Pekarčík
zirro detekcia ľudí pomocou webkamery Jakub Rodák
Perlin noise generovanie 3D terénu Patrik Sakáč
typing game hra určená na zlepšovanie rýchlosti písania na klávesnici Richard Staňa
fitness asistent detekcia a počítanie niektorých cvikov pomocou Kinectu Marián Opiela
tanks 2D hra v Unity Júlia Kázsmerová
2017témaPrezentácia
23.02.2017 Počítačové videnie Matej Nikorovič
02.03.2017 Blender Zoltán Szoplák
09.03.2017 Unreal Ján Paraska
16.03.2017 Unity Patrik Sakáč
23.03.2017 3ds Max Júlia Kázsmerová
30.03.2017 OpenCV Patrik Pekarčík
06.04.2017 BoofCV Jakub Rodák
13.04.2017 Zisťovanie normál v PV Marián Opiela
04.05.2017 Prirodzená interakcia s Kinect-om Richard Staňa

OpenGL

Blender

OpenSCAD

Ogre3D

NeoAXIS 3D Engine

Unreal Engine 4

Unity 3D

Cry Engine

Výpočty na GPU

Ďalšie zdroje