Rastislav Krivoš-Belluš

QASU1 - Algoritmy a štruktúry údajov

Skúšky: 3.7. a 26.8. o 9:00 v SA1C03

1. cvičenie (15.02.2019)

2. cvičenie (01.03.2019)

Metóda Rozdeľuj a panuj (Divide and conquer, Divide et impera)

Metóda založená na rozdelení problému na menšie podproblémy, pričom riešenia týchto menších podproblémov sa nájdu ľahšie a pomocou nich bude možné poskladať riešenie pôvodného problému.
Spoločnými troma krokmi týchto algoritmov je Rozdelenie (na niekoľko menších a nezávislých podproblémov), Rekurzívne vypočítanie (každého menšieho podproblému) a Zlúčenie (riešení podproblémov do celkového riešenia).

3. cvičenie (08.03.2019)

4. cvičenie (22.03.2019)

5. cvičenie (05.04.2019)

6. cvičenie (12.04.2019)

Greedy (pažravé) algoritmy