Rastislav Krivoš-Belluš

KMU1 - Kódovanie a prenos multimediálnych údajov

1. cvičenie

Hodnotenie: 2b za aktívnu účasť, 2b za vyriešenie každej úlohy
  1. Implementujte Huffmanovo kódovanie pre vygenerovaný text Lorem ipsum - výpočet kódu, zakódovanie+uloženie aj otvorenie+dekódovanie. Formát uloženia si zvoľte vlastný - najprv identifikátor vášho formátu, hlavička obsahujúca kódovaciu tabuľku a následne zakódovaný text.
  2. Použite Huffmanovo kódovanie pre šedotónový obrázok (testovací) - vypočítajte dosiahnutú kompresiu v pôvodnom súbore a vami zakódovanom.
Kódy: z cvičenia, bitstring, súbory, obrázok (html, pdf)

2. cvičenie

  1. Implementujte celočíselné aritmetické kódovanie. Porovnajte kompresiu obrázka s Huffmanovým kódovaním.
  2. Implementujte adaptívne celočíselné aritmetické kódovanie. Porovnajte kompresiu obrázka s predchádzajúcimi kódovaniami.
Kódy: Histogram,Prefixové súčty, Bitová manipulácia (html), 2. cvičenia (html, chýba výpis zostavajúcej časti low+pocitadlo) , 2. stretnutie (html)

3. cvičenie

Kódy: Nulovanie najnižších bitov (html)

4. cvičenie

Kódy: LGB algoritmus kvantizácie (html)

5. cvičenie

transformacie, JPG, JPEG DCT Demo

6. cvičenie

pasmove rozklady, filtre FIR
Inspiracie: FIR and IIR Filter Design, Applying a linear filter to a digital signal, Filtre
Uloha: Použiť pásmové filtre na obrázok a zvuk. Nastaviť vhodný počet bitov, ktoré z daných pásiem odstránime (kvantizácia). Rekonštrukcia zvuku a obrázku po kvantizácii.

7. cvičenie

video
Kódy: Snímky videa (html)