Dňa 22.4.2022 sa v priestoroch divadla Iuventy – inštitútu mládeže konalo slávnostné vyhodnotenie celoštátnych kôl (konaných online v marci) „jazykových“ olympiád – konkrétne teda olympiády v španielskom, nemeckom, anglickom a „programovacom jazyku“, t.j. olympiády v informatike.

Za Olympiádu v informatike (OI) sa slávnostného vyhodnotenia zúčastnil podpredseda celoštátnej komisie OI, predseda krajskej komisie OI v Košickom kraji, člen výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti (ako odborného garanta OI) a zároveň zamestnanec Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Oceňovanie víťazov olympiád zo začiatku prebiehalo za účasti predstaviteľov veľvyslanectiev Španielska a Nemecka v španielčine a nemčine. Ako tretia oceňovaná bola olympiáda v informatike, takže vyhlásenie prebiehalo „jak še hutori po našomu“ :


"Hello, world!"

riesiteliaOI.rocnik(37).filter(kategoria=A).kolo('CK').vitazi[:4]

return 0

Ocenené boli prvé tri miesta v celoštátnom kole kategórie A, pričom osobne sa mohol zúčastniť iba Jakub Drobný zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Poďakovanie za organizáciu patrí Iuvente a tajomníčke OI Alexandre Pačutovej. Viac podrobností na stránke IUVENTY.