SOAP Web Services založené na klient-server architektúre pomocou správ reprezentovaných typovanými XML dokumentami.

Základný prehľad

SOAP v súčasnej Jave

  • Od kódu k WSDL v Jave 17. Automatické generovanie WSDL. Generovanie zdrojákov SOAP klienta cez Jakarta XML Web Services (JAX-WS 4.0), Eclipse Metro a mavenovský plugin Metro JAX-WS (okt. 2022)
  • OD WSDL k webovej službe v Jave 17. Tutoriál ku generovaniu zdrojových kódov servera a jeho implementácie pre Javu 17, s použitím Jakarta XML Web Services (JAX-WS 4.0) a s Maven pluginom z projektu Eclipse Metro 4.0. (okt. 2022)

Tvorba WSDL

Tvorba schémy XML Schema (XSD)

Nástroje

SoapUI

SoapUI je bezplatný nástroj na testovanie SOAP i REST API. Návod na používanie je v slajdoch.

Eclipse

K dispozícii je WYSIWYG klikací nástroj pre WSDL i XML schémy XSD.

Na vytváranie WSDL od podlahy použime Eclipse a pluginy.

  1. Doinštalujme pluginy pre JAX-WS: Help | Install New Software.
  2. Z combo boxu vyberme All Available Sites.
  3. V sekcii Web, XML, Java EE and OSGi Enterprise Development zvoľme Eclipse Java Web Developer Tools a JAX-WS Tools.

Následne získame možnosť vyrobiť nový WSDL súbor cez New | Webservice | WSDL File, resp. XML schémy cez New | XML | XML Schema Definition.

IntelliJ IDEA

SOAP v historickej Jave

Java 9, 10 a 11

Java 6, 7 a 8

Java 6

SOAP pre RPC/Encoded v Jave 6

SOAP v iných jazykoch