EGit + GitHub.com = VL

gitové projekty v Eclipse

Róbert Novotný

Vytvorte nový repozitár na GitHube

Vytvorte nový repozitár na GitHube

Zadajte meno repozitára

Neinicializujte nové úložisko!

Poobdivujte adresu úložiska

Nazdieľajte projekt v Eclipse

Vyberte Git ako providera

Začiatknite Use or create....

Dialóg má dve podoby v závislosti od začiarkavadla

Kliknite na Create Repository

Kliknite na Create Repository

Vytvorte repozitár s `.git` v adresári projektu:

Overenie nastavení

Overenie ciest a working directory

Commitnime projekt

EGit vyrieši za nás aj stage aj commit

Prepojenie s GitHubom

Nastavenie vzdialeného úložiska

Analógia git remote add origin XXXXXXX

Pridanie URI vzdialeného repozitára

Vyplníme adresu a koordináty

Uložíme nastavenia

Pred prvým spustením overíme identitu servera

Overíme, že remote repozitár existuje

Pushneme zmeny z lokálneho úložiska na GitHub

Zvolíme úložisko

Nastavíme branche, ktoré sa pushnú

Overíme nastavenia

Potvrdíme push

Poobdivujeme výsledok

Commitnime nové zmeny

Ďalšie zmeny môžeme rovno komitovať a pushovať