180 minút s Androidom!

Pravidelné stretnutia na Ústave informatiky PF UPJŠ, venované vývoju mobilných aplikácií na platforme Android. Každý týždeň vznikne nová aplikácia, na ktorej sa oboznámime s niektorou z technológií a API platformy. Stretnutia sú zastrešené predmetom UINF/SPR1 Systémové programovanie.

Ako začať? »

1. stretnutie: inštalácia prostredí, o platforme, prvá aplikácia

Porozprávame sa o filozofii Androidu. Nainštalujeme prostredie Android SDK. Vytvoríme aplikáciu na hod kockou.

Spoznať viac »

2. stretnutie: Hangman / Obesenec a Krava!

Vytvoríme aplikáciu Krava! prehrávajúcu MP3ky a využívajúcu obrázky a naprogramujeme Šibenicu, známu slovnú hru.

Spoznať viac »

3. stretnutie: Taskr

Vytvoríme projekt o dvoch aktivitách: jedna obsahuje zoznam úloh, druhá detaily aktivity. Umožníme vytvárať nové upravovať existujúce úlohy.

Spoznať viac »

4. stretnutie: História volaní Callgrid

Vytvorme aplikáciu pre históriu volaní v utešenej v mriežke, na čo využijeme content providerov, kurzory a loadery.

Spoznať viac »

5. stretnutie: Žlté poznámkové papieriky

Žlté poznámkové papieriky už nemusíte lepiť po displeji mobilu! Ukážeme si databázovú aplikáciu, a návrh vlastných content providerov.

Spoznať viac »

6. stretnutie: Online prezenčka

Zverejnite svoju prítomnosť v miestnosti! Ukážeme si sieťovú komunikáciu cez HTTP a ukážeme si nástroje pre spúšťanie činností na pozadí.

Spoznať viac »

7. stretnutie: Markdown Editor

Vytvoríme editor Markdownu so zobrazením výsledného HTML vo webovom prehliadači. Ukážeme si fragmenty, vďaka ktorým začneme podporovať aj tablety.

Spoznať viac »

8. stretnutie: Fotoaparát, GPS a zdieľanie

Tri aplikácie s troma nápadmi využívajúce API pre fotenie, určovanie polohy a zdieľanie.

Spoznať viac »

Ešte viac Androidu

Bežné súbory v Androide

Ako narábať s bežnými súbormi v Androide? Čo robiť, keď databáza je kanón na vrabce?

Spoznať viac »

Používateľské nastavenia appky

Možnosti. Nastavenia. Preferencie. Konfigurácia. Ako to dodať do appky?

Spoznať viac »

Kontextová lišta akcií / Contextual Action Bar

Lišta akcií môže slúžiť na hromadné spracovávanie položiek zoznamu!

Spoznať viac »

Výsuvný panel / Navigation Drawer

Výsuvný panel je smerovník k funkciám appky, ak je aktivít naozaj priveľa.

Spoznať viac »

Karty na lište akcií / Action Bar Tabs

Karty na lište akcií sprehľadnia zobrazovanie zložitého obsahu.

Spoznať viac »

Prstom posúvame obsah

Zobrazte sadu položiek v stránkovači ViewPager a zahoďte tlačidlá "Next" a "Previous"

Spoznať viac »

Bezhlavé fragmenty a úlohy na pozadí

Fragmenty bez GUI sa dajú použiť na ukladanie stavu aktivity i ako trik pre úlohy na pozadí.

Spoznať viac »