Rýchlostné programovanie => RPR
Programovanie, algoritmy, zložitosť => PAZ1b