Teória vypočítateľnosti

Celkovo možno získať aspoň 100 bodov, a to za tieto aktivity:

Cvičenia vedie RNDr. Ľubomír Antoni, PhD..

Za absolvovaný bude predmet považovaný po splnení týchto podmienok:

Obsahom skúšky je zvládnutie týchto požiadaviek.

Známka bude udelená po absolvovaní predmetu podľa počtu získaných bodov takto: