Symbolická logika

Celkovo možno získať aspoň 100 bodov, a to za tieto aktivity:

Cvičenia vedie RNDr. Ondrej Krídlo, PhD..

Za absolvovaný bude predmet považovaný po splnení týchto podmienok:

Obsahom skúšky je zvládnutie týchto požiadaviek na základe prednášok a týchto učebných textov.

Študenti, ktorí sa prihlásia na 2. semester predmetu Symbolická logika (SLOb), budú mať zvýhodnené podmienky skúšky.

Známka bude udelená po absolvovaní predmetu podľa počtu získaných bodov takto: