Derby

Derby je matematická súťaž tímov študentov košických gymnázií (v abecednom poradí) na Alejovej ulici a na Poštovej ulici. Súťaž vyhlasuje a organizuje Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Súťaž má tri kolá, každé z nich sa koná v jedno dopoludnie, a to v týchto dňoch:

Každé kolo má rovnaký priebeh ako krajské kolo Matematickej olympiády, čiže každý člen tímu počas 4 súvislých hodín samostatne rieši 4 matematické úlohy, z ktorých za každú je možné získať 0 až 6 bodov.

Bodový zisk tímu za každé kolo je súčtom jeho 2., 3. a 4. najlepšieho jednotlivca.

Víťazom súťaže sa stáva to gymnázium, ktoré získa najväčší súčet bodov v jednotlivých kolách. Víťazné gymnázium získava na rok putovnú trofej. V tomto roku je to Alejová. Blahoželáme!

Doterajší víťazi: