meno:Gabriela Andrejková
tituly:doc. RNDr. CSc.
pracovisko:Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
pozícia:výskumný pracovník - riešenie úloh rozvoja vedy a techniky
e-mail:...@upjs.sk
miestnosť:74
telefón:00421 (55) 2342444, v rámci UPJŚ 82444
Motto: "Učiteľ môže usmerniť študentov v ich úsilí vedieť ako, prečo, načo."

Výučba:
Zimný semester 2020/21 Letný semester 2020/21
Teoretické otázky neurónových sietí Metódy výpočtového učenia a umelej inteligencie
Neurónové siete Strojové učenie 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
Stringologické algoritmy Testovanie a verifikácia programov

Hlavné oblasti výskumu:
Stringológia (algoritmy na spracovanie reťazcov rôznych typov),
neurónové siete (návrhy a implementácia modelov neurónových sietí),
didaktika výučby informatiky (hlavne programovania).

Publikácie od roku 2011
Niektoré publikácie do roku 2010
Moji ukončení doktorandi: 9
Ukončené diplomové práce, ktoré som viedla: 86

Projekty a výskumné úlohy:
APVV 2006 projekt - INKPOT: Zvyšovanie vedomostného potenciálu (zodpovedný riešiteľ). Podporené aktivity: InKPot 1.
ESF Projekt: Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika (garant 2. cieľovej skupiny) DVUI
Projekty v grantovej agentúre KEGA (zodpovedný riešiteľ): 3
Projekty v grantovej agentúre VEGA (spoluriešiteľ): 8
Spoluriešiteľ projektu IT Akadémia, od 2017

Moje ďalšie aktivity:
Olympiáda v informatike CKOI 2013
Člen progr. výboru konferencií DIDINFO, PSC, IWANN, KUZ