O krúžku

Tento krúžok je určený pre žiakov stredných škôl a 9. ročníka základnej školy so záujmom o účasť v informatických súťažiach.
Krúžok sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach.
Na Vašu účasť sa tešia lektori a organizátori