O krúžku

Tento krúžok je určený pre žiakov stredných škôl a 9. ročníka základnej školy so záujmom o účasť v informatických súťažiach.
Krúžok sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach.
DátumTéma
17.10.2023Školské kolo súťaže ZENIT v kategórii Programovanie
26.10.2023OI-A inštruktáž k domácemu kolu OI kategórie A, zápis
02.11.2023OI-B inštruktáž k domácemu kolu OI kategórie B, zápis
09.11.2023krúžok 15:00 (OI-B, časová zložitosť)
15.11.2023termín odovzdania domáceho kola OI-A
16.11.2023krúžok - kód KSP-41-I-1
29.11.2023Unlocking the magic of generative AI and large language models (Data Analysis Meetings)
30.11.2023termín odovzdania domáceho kola OI-B
23.01.2024Krajské kolo OI
22.02.2024Prvé domáce kolo súťaže PALMA
20.-23.03.2024Celoštátne kolo OI-A
17.04.2024Prezentácia hier súťaže IHRA
18.04.2024Druhé domáce kolo súťaže PALMA
Na Vašu účasť sa tešia lektori a organizátori