Inštruktáž k domácemu kolu Olympiády v informatike
pre žiakov riešiacich kategóriu A aj B
27.10.2021 14:00-16:00
OI-A cez BBB (02:56:21)
OI-B cez BBB (01:50:17)

Na Vašu účasť sa tešia lektori a organizátori:
PF UPJŠ FMFI UK Michal Anderle Miroslav Melicherčík