5. ročník súťaže IHRA + nový organizačný poriadok

Súťaž IHRA je s platnosťou od 1. januára 2017 zaregistrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-9485/41559:69-10-E0. Viac pozrite organizačný poriadok súťaže: poriadok_ihra.pdf.

Aj v tomto školskom roku 2016/2017 otvárame na Ústave informatiky PF UPJŠ možnosť registrácie do súťaže.

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu. V súťaži privítame hry, ktoré sú vyvíjané buď v priebehu aktuálneho školského roka, alebo v rámci dlhodobejšieho projektu. Je možné súťažiť aj s hrou, ktorá už bola prezentovaná, avšak v jej autori dosiahli vo vývoji nové výsledky.

Jedinou podmienkou je kreatívne zakomponovanie loga UPJŠ vo Vašej hre.

Registrácia jednotlivcov alebo tímov bude prebiehať do 31.01.2017 a odosielanie súťažných hier bude možné do 31.03.2017. Vítané sú takisto tímy, ktoré sú zložené zo žiakov rôznych škôl. V prípade, že v tíme sú žiaci dvoch rôznych kategórií, tím súťaží vo vyššej z týchto kategórií. Viac informácií nájdete v sekcii Pravidlá.