Prehliadka a výsledky 4. ročníka

Výsledky 4. ročníka boli zverejnené. Tento rok sa prehliadky zúčastnilo 27 tímov.

V kategórii Z vyhrala plošinovka Block World Adventure od Dušana Havlíka kombinujúca hektické tempo hry s “minecraftovskou” 2D grafikou. V kategórii S bola na prvom mieste logická hra Remember Denisa Piklu naprogramovaná v Allegre/C++ v ktorej hráč spolupracuje s nahratým “duchom” svojho predošlého pohybu. Medzi študentmi UPJŠ vyhrala verzia kartovej hry Srdcia Patrika Baka.

blockworld_img remember_img srdcia_img

V hodnotiacej komisii sa prehliadky zúčastnili aj herní vývojári Matúš Kirchmayer (Perihelion Interactive a Matsuko) a Peter Nagy (GamesFarm), ktorých štúdiá tiež prispeli cenami.