Registrácia ukončená, termín prehliadky

Registrácia súťažiacich bola ukončená. Tento rok sa prihlásilo 36 tímov z celého Slovenska (... a vlastne aj mimo). Pomaly sa blíži čas odovzdávania hier; hry je potrebné odovzdať do 31.03.2015.

Prehliadka a vyhodnotenie hier sa bude konať v stredu 22.4.2015 o 11:00 v miestnosti P/03 (SA1C03) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (Jesenná 5 - mapa) v historickej časti budovy na poschodí.

Info o prehliadke