Regionálne podujatia First Lego League v Košiciach

Sezóna 2023/2024 MASTER PIECE

Aj v tomto roku, konkrétne 14.2.2024, sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnia regionálne podujatia súťaže First Lego League - turnaj pre kategóriu Challenge a festival pre kategóriu Explore. Počas tejto umením inšpirovanej robotickej sezóny MASTER PIECE budeme oslavovať význam našich STEM zručností v umení a dizajne a budovať svet nekonečných možností. Tímy budú vymýšľať a inovovať nové spôsoby tvorby a šírenia umenia po celom svete.

V kategórii Challenge súťažia tímy žiakov vo veku 9 až 16 rokov. Tímy sa stretnú na turnaji, kde spolu s ostatnými súťažia v Robot Game a pred porotou prezentujú konštrukciu a programovanie svojho robota, ako aj riešenia svojich inovačných projektov. Na turnaj v Košiciach je príhlásených 10 súťažných tímov. Súťaž robotov bude prebiehať v Prírodovedeckej študovni sv. Angely Merici, prezentácie pred porotou sa uskutočnia v Aule prof. J. Daniel-Szabóa. Celkové hodnotenie sa skladá zo štyroch rovnocenných častí – Robot Game, Návrh robota, Inovačný projekt a Základné hodnoty.

kategória Explore

Kategórie Explore sa zúčastňujú tímy detí vo veku 6 až 10 rokov. Na festivale tímy pred hodnotiteľmi a ďalším publikom prezentujú svoj tímový model a tímový poster - ukazujú čo všetko sa počas sezóny naučili, čo sa im podarilo vytvoriť a čo všetko pri tom zažili. V Košiciach sa na festivale predstaví 5 tímov.

Aktuálne

15.02.2024
Vo večerných Správach RTVS dostali priestor aj organizátor regionálneho kola súťaže Rastislav Krivoš-Belluš a hlavná rozhodkyňa Angelika Hanesz.

15.02.2024
Post na FB Ústavu informatiky.

14.02.2024
Post s výsledkami na FB FLL SK.

14.02.2024
Hracie stoly v študovni sú pripravené.

09.02.2024
Modely ako aj poháre pre ocenených sú už pripravené.

08.02.2024
Pridaný predbežný harmonogram podujatí.

05.02.2024
Post na fakultnom FB.

02.02.2024
Post na FB Ústavu informatiky.

01.02.2024
Zaktualizovaná stránka regionálneho partnera súťaže na novú sezónu.

29.01.2024
Príprava modelov na turnaj, ako aj pohárov už začala...

23.01.2024
Sprevádkzovaná emailová adresa pre súťaž.

Program

Otvorenie súťaže začne o 09:00, registrácia bude prebiehať od 08:00. Podrobnejší rozpis viď obrázok nižšie.

Doprava

Z autobusovej/železničnej stanice sa k nám dostaneme autobusom číslo 19 (7min, zo zastávky Staničné námestie na zastávku Zimná - smer na KVP, Kláštor) alebo pešo (25 min).

Kontakt

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Ústav informatiky
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, 040 01 Košice
e-mail: pf-fll@upjs.sk