Dnes je štvrtok, 17.október 2019. Meniny oslavuje Hedviga slovensky   |   english
 
 
 
  

 

 Okruhy vyučovaných predmetov

Bakalárske štúdium

 • 1. ročník bakalárskeho štúdia – teoretické a praktické základy
  • Matematické základy:
  • Matematická analýza
  • Algebra
  • Kombinatorické algoritmy
  • Programovanie, algoritmy a zložitosť
  • Fyzika pre informatikov
  • Princípy počítačov
 • 2. ročník bakalárskeho štúdia – rozšírenie teoretických a praktických poznatkov
  • Teoretické základy informatiky: teória vypočítateľnosť, automaty a formálne jazyky, logika
  • Objektovo orientované programovanie
  • Databázové systémy
  • Operačné systémy
  • Počítačové siete
  • Softvérové inžinierstvo
 • 3. ročník bakalárskeho štúdia – špecializácia podľa zamerania bakalárskej štátnej skúšky
  • Neurónové siete
  • Kryptológia
  • Počítačová grafika
  • Funkcionálne a logické programovanie
  • Systémové programovanie
  • Softvérový projekt
  • Záverečná práca a štátna skúška (po úspešnom absolvovaní titul Bc.)

Magisterské štúdium

 • 1. a 2. ročník magisterského štúdia – možnosť flexibility študijného programu podľa zamerania magisterskej štátnej skúšky
  • Umelá inteligencia: Neurónové siete, Výpočtové učenie
  • Zložitosť algoritmov: Algoritmicky neriešiteľné problémy, Pravdepodobnostné algoritmy
  • Logika: Fuzzy logika, Základy znalostných systémov, Seminár z dátovej analýzy
  • Rozšírenie matematických základov: Pravdepodobnosť a štatistika, Matematická analýza, Výpočtové prostriedky
  • Aplikovaná informatika: Architektúry informačných systémov, Bezpečnosť počítačových sietí, Počítačová grafika, Objektovo orientované programovanie, Seminár z programovania v sieťach, Paralelné a distribuované systémy, Princípy databáz
  • Teória informácií: Kódovanie a prenos informácií, Kvantová mechanika a kvantové počítače
  • Blok humanitných predmetov
  • Záverečná práca a štátna skúška (po úspešnom absolvovaní titul Mgr.)

 

 
 

  Podujatia
Su Mo Tu We Thu Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2