Zadania a hodnotenie

Softvérový projekt

  • Prezentácia SW projektu z LS 2009/2010 (3b)

  • Spracovanie jednotlivých časti projektu (spravidla 4b za úlohu)

  • Záverečná prezentácia projektu zo ZS 2009/2010 (3b)

Prezentácia vybranej témy z SWI

  • kvalita spracovania obsahu a zverejnenie na WWW (4b)
  • kvalita prezentácie (2b)
    • podkladová prezentácia v anglickom jazyku
    • ústna prezentácia (preferovaný anglický jazyk)

Hodnotenie

A - (95-100)%
B - (90-94)%
C - (85-89)%
D - (80-84)%
E - (70-79)%