ÚINF/AIS Architektúry informacných systémov

Vyučujúci: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Letný semester 2011/2012


ŠtudentiTéma prezentácieDátum prezentácie
1. Svitič LDAP 28.02.2012
2. Sajko / Petruňa SSO 06.03.2012
3. Ma. Šafárik / Mi. Śafárik SSL 13.03.2012
4. Katuščák /Mihalčin SOA/SOAP 20.03.2012
5. Šinaľ / Pillár OLAP 27.03.2012
6. Gajdzíková / Tomčufčík DMS 03.04.2012
7. Šimaľ / Božoň DW 17.04.2012
8. Kráľ CORBA 24.04.2012
9. Milý / Katuščáková Load-balancing 03.05.2012
10. Jakubec/Kempec Message oriented services 15.05.2012